ARABULUCULUK

Arabuluculuk dostane yollarla uyuşmazlık çözme yöntemidir. Uyuşmazlık mahkemeye intikal etmeden veya intikal ettikten sonra taraflar yetkili arabulucu ile karşılıklı görüşerek aralarındaki uyuşmazlığı dostane yollarla çözebilirler. Bu yöntem tarafları uzayan ve sürüncemede kalan dava yükünden kurtarır.

Daha geniş bilgi için Av. Nazlı Tuba Çatı ile iletişime geçebilir ve Arabuluculuk Daire Başkanlığı’na ait http://www.adb.adalet.gov.tr/ sitesini inceleyebilirsiniz.