Makaleler & Yazılar

28/06/2017

MÜZİK ESERLERİNDE VE İCRASINDA CAYMA HAKKI

FSEK m.3’te müzik eserleri yada musiki eserler, “her nevi sözlü ve sözsüz bestelerdir.” şeklinde tanımlanmıştır. Bern Sözleşmesinden alınan bu tanım son derece yetersizdir[2]. Müzik eserleri bir düşünceyi, bir duyguyu, sesle ifade eden ve duyma yoluyla algılanan ürünlerdir.

Makaleler & Yazılar